นักศึกษา

Middle_unknow

Friend's Page | Society | Blog Album | Friend | Talk

Login ล่าสุด : 20 ส.ค. 2551
เริ่ม Qool : ส.ค. 2551

Blog ของ นักศึกษา

ความหมายของ นิสิต นักศึกษา  Feed

วันที่ 20 สิงหาคม 2551 00:57


นิสิต นักศึกษา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นักเรียน หรือ นักศึกษา ในความหมายโดยรวมผู้ที่เข้าเรียนใน โดยแบ่งเป็น นักเรียน หมายถึงผู้เข้าเรียนในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และคำว่า นักศึกษา หมายถึงผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป ในประเทศไทยมีกฎหมายให้บุคคลทุกคนต้องจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

 

ในสหราชอาณาจักร คำว่านักเรียนในระดับประถมและมัธยมใช้คำว่า "พิวพิล" (pupil) และ นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้คำว่า "สติวเดนต์" (student)

 

วันที่17 พฤศจิกายน เป็นวันนักเรียนนานาชาติ (International Students Day) เป็นวันที่ระลึกถึงนักเรียนที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

 

ชั้นปีของ นักศึกษา

ในประเทศไทยนักศึกษาแต่ละชั้นปีจะมีชื่อเรียกเฉพาะ โดยชื่อเรียกต่างๆ นำมาจากชื่อเรียกของชั้นปีในสหรัฐอเมริกา

  • เฟรชแมน (freshman) หรือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หรือในบางที่จะเรียก น้องใหม่ (ในประเทศไทยจะเรียก เฟรชชี่) โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเรียกตามชื่อเช่น กีฬาเฟรชชี หรือ งานรับน้องใหม่
  • โซโฟมอร์ (sophomore) หรือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มาจากรากศัพท์ภาษากรีก "โซโฟส" (sophos) ที่แปลว่า ฉลาด และ "มอรอส" ที่แปลว่า โง่ ซึ่งกล่าวเป็นนัยว่าเป็นช่วงปีที่มีการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก
  • จูเนียร์ (junior)หรือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในสหรัฐอเมริกา คำว่า จูเนียร์จะหมายถึง นักเรียนปีสุดท้ายของมัธยมปลาย (เกรด12)
  • มิดเดลอร์ (middler) ใช้เรียก นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ของบางประเทศ ที่ระดับมหาวิทยาลัยมีสอน 5 ปี
  • ซีเนียร์ (senior) นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หรือ ชั้นปีสุดท้าย
  • ซูเปอร์ซีเนียร์ (super senior) หรือ ซูเปอร์ เป็น นักศึกษา ที่ใช้เวลาการเรียนมากกว่าปกติ (มากกว่า 4 ปีปกติ) นิยมเรียกกันอีกอย่างว่า เด็กโข่ง หากคนใดไม่ได้มีแฟนมาตลอด 4 ปี มักจะจีบน้องปี 1 ติดเสมอ

 

นิสิต

นิสิต เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยที่แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังใช้ในมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งเช่น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, โดยเมื่อก่อน ใช้คำว่า "นิสิต" สำหรับผู้ชาย และ "นิสิตา" สำหรับ ผู้หญิง

 

นิสิต มีความหมายว่า "ผู้อยู่อาศัย" สืบเนื่องมาจากในช่วงที่เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยถือว่าอยู่นอกเมือง การคมนาคมเพื่อมาศึกษาเป็นการยากลำบาก ดังนั้น ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่จำเป็นต้องพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัย และก็เรียกบุคคลที่อาศัยในห้องปฏิบัติการว่านิสิตเช่นเดียวกันด้วย ซึ่งในภายหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปิด อยู่นอกเมือง และผู้ที่มาศึกษาก็จำเป็นต้องอยู่หอพักเช่นเดียวกัน จึงได้ใช้คำว่า "นิสิต" เช่นเดียวกัน

 

ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่า ผู้ที่มาเรียนจะไม่ได้พักในหอพักเหมือนในสมัยก่อนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังนิยมเรียกว่า "นิสิต" สำหรับมหาวิทยาลัยดังกล่าว